דיני עבודה - פלילי

לצד ההיבט האזרחי של דיני העבודה, בו מדובר בעיקר בתביעות של עובד – מעביד, קיים צד נוסף שאינו ידוע לכל, והוא הצד הפלילי של דיני העבודה. למרבית חוקי העבודה קיימת סנקציה עונשית בחוק, העשויה להגיע לקנסות מנהליים בסכומים של אלפי שקלים ואף לכתבי אישום וניהול הליכים פליליים.