עובדים זרים

רבים הם העובדים הזרים ומבקשי המקלט הנמצאים בישראל, ומשולבים בחיינו בכל היבט, לרבות תעסוקתי. מלבד חוקי העבודה הסדירים, חלה מערכת חוקים ותקנות מיוחדת על יחסי העבודה מול עובדים זרים ומבקשי מקלט. משרדנו מייעץ באופן שוטף לבעלי חברות כוח אדם ו/או קבלנות משנה בנוגע ליחסי העבודה מול האוכלוסייה הזרה.