ייצוג מעסיקים

ייעוץ בקביעת הסכמות בין עובד ומעסיק, העסקת עובדים על פי חוק וקיום הסכמי עבודה