משפט העבודה הקיבוצי

הסדרת היחסים שבין ארגון עובדים למעביד לרבות הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ושביתה