שימוע ופיטורין

פיטורין ו/או שימוע שלא כדין, סעדים לאחר פיטורין, פיצויים בגין עוגמת נפש או נזק נפש