אבחון שגוי או מאוחר

אבחון שגוי ו/או מאוחר המוביל לנזקים רפואיים וטיפולים רפואיים שגויים