ייצוג בועדות רפואיות

הגשת תביעות, ייצוג וליווי מלא בוועדות רפואיות לרבות במוסד לביטוח לאומי