רשלנות בטיפולי שיניים

רשלנות רפואית כתוצאה מטיפולי השיניים על כל סוגיהם לרבות טיפולים הקשורים לשיקום הפה