רשלנות בניתוחים ובתי חולים

רשלנות רפואית הנגרמת בבתי חולים לרבות ניתוחים רפואיים וקוסמטיים