יועצים רפואיים

למשרדנו יועצים רפואיים בכירים בתחומים שונים המסייעים לנו בבחינת התיק, הן בכל הנוגע לשאלת הרשלנות והן בנוגע לשאלת הנזק, וכן למשרדנו קשר עם מומחים רפואיים רבים המתמחים בעריכת חוות דעת רפואיות בתחום הרשלנות הרפואית. משרדנו דואג לאיסוף התיעוד הרפואי, להגשת חוות דעת רפואיות ולמעשה מטפל בתיק מתחילתו ועד סופו.