20 May
20May

"בדרך חכמה הוריתיך, הדרכתיך במעגלי יושר.
בלכתך לא יצר צעדך, ואם תרוץ לא תכשל"
(משלי פרק ד', פסוקים י"א-י"ב).

גאה להציג בפניכם מהדורה עדכנית של הספר "דיני בטיחות בעבודה"

גאה עוד יותר להקדיש את הספר לאבי היקר והאהוב, רפאל כהן ז"ל,
שלימד אותי את ערכי היסוד של היותי אני,
ובזכותו אני.

הספר דן בשלושה חוקים עיקריים: פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ופקודת התאונות ומחלות משלח יד, ומובאות בו חקיקות משנה ותקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה.

במהדורה מעודכנת זו, נוספו הלכות ופרשנויות חדשות של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה, בדגש על מגמת ההחמרה ברף הענישה לרבות הטלת אחריות אישית ועונשי מאסר על מנהלים ונושאי תפקידים בכירים.

התופעה הכואבת של מוות או פציעה חמורה של עובדים בתאונות עבודה הפכה זה מכבר למכת מדינה.

ענישה הולמת ומרתיעה בשל הפרת כללי הבטיחות, נחוצה לשם הגברת ההרתעה ויש בה כדי לבטא את החומרה הרבה שיש לראות באי הציות לכללי הבטיחות בעבודה.

את המהדורה המעודכנת (המהדורה החמש עשרה, יוני 2022) ניתן לרכוש בהוצאת סדן.

https://www.sadanpublishing.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=5053הוצאת סדן

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.