17 Jun
17Jun

4 פועלי בניין קיפחו היום את חייהם כשנפלו מעגורן.
מתחילת השנה נהרגו 20 עובדים באתרי בנייה.
תאונות העבודה, באתרי הבנייה בפרט, הן מכת מדינה!!
המדינה חייבת לקחת אחריות! להגדיל תקנים למפקחי בטיחות, לסגור אתרים, להטיל עיצומים ולהגיש כתבי אישום.
במקביל, חייבים להישמע ולהקפיד על הוראות הבטיחות בעבודה.

הספר דיני בטיחות בעבודה, מאת כבוד השופט גולדברג ז"ל ואנוכי, הינו העוקדן הגדול והמקיף של כל דיני הבטיחות והגיהות בעבודה ובו תמצאו את הכללים והפרשנויות של דיני הבטיחות, כולל באתרי בניה, עבודה עם עגורנים, עבודה בגובה, מפעלים, חומרים מסוכנים, חשמל ועוד.

רלוונטי לכל מי שעוסק בתחום- מפקחים ויועצי בטיחות, מנהלי עבודה, קבלנים, מפעלים וכמובן, עורכי דין ושופטים.
לרכישה בהוצאת סדן.
הוצאת סדן
הוצאת סדן בע"מ

https://www.sadanpublishing.co.il/


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.